Framtidens lärande – här och nu!, 15- 17 maj 2013 på Stockholm Waterfront. Framtidens lärande är den nationella mötesplatsen för beslutsfattare och drivande skolledare och pedagoger kring skolutveckling med stöd av digitala verktyg, medier och samarbetsformer. Här möts skolor, myndigheter, forskare och leverantörer. Hitta dina inspirationskällor och utvecklas gemensamt!
 
 
                                                                                                                             

 
 
DIU ställer krav på Skolinspektionen och staten

Skolinspektionen har nyligen i en rapport granskat och sågat skolornas användning av it i en rad ämnen. Men lämnar Skolinspektionen och staten ansvaret för det fortsatta arbetet och uppföljningen? DIU och partners ställer krav på åtgärder.
Läs mer DIU 7/2012: ledare, debattinlägg och analys av Skolinspektionens rapport. Nu krävs handling!
 
 
                                                                                                                             

 
 

Läraren som skapade en av Sveriges mest populära webbresurser

 
 
 
Alla elever och lärare känner till dem - under 15 år fyllde Anna Kalla egenhändigt sina länkburkar. Starten var helt enkelt en nyfiken lärare, med lust att lära mer om webben och ett behov av att dela material med sina elever. Läs mer om Anna Kalla, Guldäpplevinnare 2008 och kvinnan bakom Länkburkarna. Läs mer
 
 
______________________________________________________________________
 
 

Debatt: Ett skolsamtal i förändring

Det är kanske dags att börja reflektera över skolan i mer balanserade termer.  Det har börjat mullra i den krater som detta negativa bombardemang har skapat.
Läs Stig Rlands Rasks debattinlägg i DIU nr 5
 
 
 
______________________________________________________________________
 

Inbjudan till studieresa med omvärldsbevakning och framtidskoll
30 januari - 1 februari 2013

Ge din skola en beredskap för framtiden redan nu.  Med ökade krav på skolan behöver vi bli ännu bättre på att utnyttja moderna verktyg för att nå målen. Bett i London är Europas största mässa kring it och lärande. När du åker med DIUs uppskattade resa får du en inspirerande konferensdag med de senaste rönen kring it i undervisningen. Studiebesök, tematiska guidningar på BETT och rikligt med tillfällen till nätverkande.

DIU erbjuder i år två olika spår, där spår 1 börjar dne 30 januari i London och på BETT och spår 2 börjar med en framtidsspaning på Unesco i Paris med experter från Unesco, OECD och EU, därefter gemensamt program i London.
 
 
 

Res med DIU till BETT – och utveckla IT i lärandet på din skola och i din kommun!


 
 
                                                                                                                           

 
   
 
DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. www.diu.se
 

Klicka här för att avregistrera din adress